Vores ydelser

Beskrivelse af vores medarbejdere og vores ydelser. Case-stories med udtalelser fra medarbejdere og kunder

Medarbejderne

I vores database har vi et stort antal flygtninge som meget gerne vil arbejde. Vi har et godt overblik over deres kompetencer, så vi kan matche kundernes behov.

Kunderne

Vi sælger ydelser til private som har brug for korttidsydelser, og til virksomheder som har brug for vikarer. Fælles for vores kunder er, at de ønsker at støtte flygtninges integration på arbejdsmarkedet og i samfundet.

Resultatet

Vi forventer, at vores initiativ giver flygtninge bedre mulighed for fast arbejde eller selvstændig virksomhed. Mennesker i arbejde bliver stærke og selvstændige samfundsborgere. Vores succes måles på, hvor mange af vores medarbejdere vi "mister" til rigtige job!

Vision og forretningsidé

Vision og forretningsidé

Vi ønsker at få så mange flygtninge som muligt ud på arbejdsmarkedet - så hurtigt som muligt. Vi arbejder med åbne regnskaber og dermed maksimal transparens. Forretningsidé: Efter asyl-processen bliver flygtninge med opholdstilladelse fordelt i danske kommuner. Her får de en bolig og starter et længere integrationsprogram bestående af både information om det danske samfund og danskundervisning. I forlængelse heraf bliver de fleste flygtninge indsluset i et praktikforløb, hvor de over 3-6 måneder introduceres til forskellige brancher og samtidigt modtager danskundervisning.Herefter er det tænkt at flygtningene er klar til at tage arbejde på det åbne arbejdsmarked.På trods af støtteordninger i form af løntilskud, er det vanskeligt for de nye borgere at trænge ind på arbejdsmarkedet. Det vil ”Godt i Gang” gerne hjælpe med. Vi ønsker at bygge bro mellem korte ansættelser og fast fuld- eller deltidsarbejde. Så snart det er muligt, udsluses medarbejderen til enten direkte ansættelse eller til etablering af eget firma.”Godt i Gang” hjælper og supporterer medarbejderne i forbindelse med udslusning.

Vores hold

Vi kommer fra forskellige verdener, og har et fælles mål om at integrere flygtninge hurtigst og bedst muligt
Steen Kallestrup
Steen Kallestrup
Grundlægger
Finn Gjersøe
Finn Gjersøe
Grundlægger
Saada Hansen
Saada Hansen
Frivillig
Hossam Al Halabi
Hossam Al Halabi
Webmaster

Hvad siger kunderne?

Det er lidt for tidligt, men de skal nok komme!

Gør noget, hyr en flygtning!

Nyeste profiler